โทรศัพท์

056-622353

อีเมล์

contact@taphanhin.com

เวลาทำการ

วันเวลาราชการ

ตัวชี้วัด ITA

ตามเกณฑ์ ITA ปี 2564 (Plugin for Wordpress link IT Aweb)

วันที่ ประกาศ เกณฑ์ ITA
18 ธ.ค.2564 คณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ MOIT1
12 ธ.ค.2564 คณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ MOIT1
9 ธ.ค.2564 คณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ MOIT1